Privacyverklaring

Westerlinck Advocaten

ART. 1: ALGEMEEN

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Advocatenkantoor Westerlinck.

Door gebruik te maken van deze site of door ons uw gegevens mee te delen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met deze verklaring.

Advocatenkantoor Westerlinck behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk ogenblik te kunnen wijzigen. Gelieve dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

ART. 2: WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

Advocatenkantoor Westerlinck is als enige verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij bepalen de wijze waarop deze worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden verwerkt.

 

B.V. Advocatenkantoor Bob Westerlinck ( 0770.488.618 )
B.V. Advocatenkantoor Wim Westerlinck ( 0770.488.717 )

 (hierna: “Advocatenkantoor Westerlinck”)

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor intern gebruik. Zij worden louter meegedeeld aan tussenpersonen (notarissen, deurwaarders, justitiële actoren…) indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

ART. 3: WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Advocatenkantoor Westerlinck verwerkt de gegevens die u rechtstreeks of via deze site aan ons verstrekt. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:

  • Contactgegevens: uw adres, telefoonnummer, e-mailadres…
  • Persoonlijke gegevens: uw naam, geboortedatum, leeftijd, geslacht…
  • Betaalinformatie: uw rekeningnummer, factuuradres…

Daarenboven kunnen wij persoonlijke informatie ontvangen van andere bronnen indien u toestemming hebt gegeven uw informatie te delen. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, openbare bronnen en sociale netwerken van derden.

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden die hierna uiteengezet zullen worden.

De persoonsgegevens worden bijgehouden in onze digitale database, alsook in ons papieren archief.

ART. 4: OP BASIS VAN WELKE JURIDISCHE GRONDEN VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet). De gegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt op basis van volgende juridische gronden:

  • De voorbereiding, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst die u met ons sluit.
  • Het voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waar wij aan zijn onderworpen.
  • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

ART. 5: WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De verwerking van uw gegevens is essentieel voor de dienstverlening die wij aanbieden. Zo zullen zij noodzakelijkerwijze verwerkt worden bij het verstrekken van advies, het verdedigen van uw belangen, het beheren van onze contractuele relatie…

Bij het bezoeken van deze pagina worden louter gegevens verzameld voor statistische doeleinden, dit teneinde het gebruik van deze website te optimaliseren. De gegevens die wij hiervoor verzamelen zijn o.a.: uw IP-adres, de aangeklikte pagina’s, de tijdstippen van consultatie…

ART. 6: HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Na het afsluiten van uw dossier bewaren wij uw gegevens nog voor een termijn van 5 jaar. Wanneer deze termijn verstreken is, garanderen wij dat uw gegevens op een veilige wijze vernietigd worden.

ART. 7: OVER WELKE RECHTEN BESCHIKT U?

U heeft te allen tijde het recht bijkomende informatie te verkrijgen betreffende de verwerking van uw gegevens (bv. betreffende de doeleinden, de periode van bewaring, de wijze van verwerking).

U beschikt eveneens over het recht om foutieve of onvolledige informatie te verbeteren of aan te vullen. In de volgende omstandigheden beschikt u eveneens over het recht om uw gegevens te laten wissen:

  • uw gegevens werden op onrechtmatige wijze verwerkt;
  • uw gegevens zijn niet langer vereist voor het doel waarvoor zij verwerkt werden;
  • uw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting;
  • u herroept uw toestemming om uw gegevens te verwerken en er is geen andere juridische grond tot verwerking van uw gegevens.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, volstaat het om een geschreven verzoek en bewijs van identiteit per aangetekende brief te verzenden naar het adres zoals vermeld in art. 2.

ART. 8: HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien u niet tevreden zou zijn over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie. Hiervoor kan u terecht op volgende website: www.privacycommission.be/nl

Ook hier op onze website cookies! Ga akkoord door op de knop 'Accepteer' te klikken of stel je voorkeuren in. Meer weten? Klik dan hier.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welke soorten cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon